លិខិតរបស់ប្រធានអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី ទាក់ទងនឹង ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់របស់លោក Victor Koppe ធ្វើជាតំណាងលោក នួន ជា នៅ អ.វ.ត.ក

Posted 19 ធ្នូ 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ធ្នូ 2018
Download file
Text DocumentE378_8_14_KH.PDF
573.7 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E378/8/14
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង