លិខិតរបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី សំណើសុំ បន្តការចាត់តាំងអ្នកជំនាញខាងចិត្តវិទ្យា

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី សំណើសុំ បន្តការចាត់តាំងអ្នកជំនាញខាងចិត្តវិទ្យា
Download file
Text Document00160759-00160760.pdf
69.94 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
B1/I
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក