លិខិតរបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី ស្តីពីការ ទទួលបាននូវទស្សកិច្ចរបស់សង្ឃនាយក កាតូលិកប្រចាំកម្ពុជា ឫបុព្វជិតកាតូលិក

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី ស្តីពីការ ទទួលបាននូវទស្សកិច្ចរបស់សង្ឃនាយក កាតូលិកប្រចាំកម្ពុជា ឫបុព្វជិតកាតូលិក
Download file
Text Document00166559-00166559.pdf
84.87 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A79
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក