លិខិតរបស់សហមេធាវី ឌុច លិខិតជូន ដំណឹង អំពីជម្រើសផ្នែកភាសាទៅការិយាល័យ រដ្ឋបាល

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

លិខិតរបស់សហមេធាវី ឌុច លិខិតជូន ដំណឹង អំពីជម្រើសផ្នែកភាសាទៅការិយាល័យ រដ្ឋបាល
Download file
Text Document00201771-00201772.pdf
104.19 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A105/II
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក