បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ភ្លាមៗ​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ ប្រឆាំង​នឹង​សេចក្ដី សម្រេច​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជ្រះ​សាលា​ដំបូង​ចំពោះ​សំណើ​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ពី​វិសាល​ភាព​ទាក់​ទង​នឹងបទ​ចោទ​នៃ​ការ​រំលោភ​សេព​សន្ទវៈ​ នៅ​ក្រៅ​បរិ​បទ​នៃ​ការ​រៀប​អាពាហ៍​ពិ

Posted 22 វិច្ឆិកា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE306_7_3_1_1_KH.pdf
3.53 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E421/5/3/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី