បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ក្នុងសំណុំរឿងលេខ ០០២/០២

Posted 21 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 មីនា 2020
Download file
Text DocumentF50_KH.PDF
2.41 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F50
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា