បណ្តឹងដិតចិត្តលោកស្រីចៅក្រម SILVIA CARTWRIGHT អនុលោមតាមវិធាន ៣៤ ឬ ជាជម្រើសផ្សេង សំណើសុំការណែនាំ និងបង្គាប់ ឲ្យបញ្ឈប់ និងឈប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយតែភាគីម្ខាង (EX PARTE) និង សំណើសុំឲ្យបញ្ចេញឲ្យដឹងអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងនានាជាមួយតែភាគីម្ខាង

Posted 30 មេសា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 30 មេសា 2012
Download file
Text DocumentE191_KH.PDF
2.1 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E191
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី