បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោក យឹម ទិត្យ ប្រឆាំងនឹងការចេញដីកាដំណោះស្រាយចំនួនពីរនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 02 ធ្នូ 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 មិថុនា 2022
Download file
Text DocumentD381_18_KH.PDF
1.17 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D381/18 & D382/21
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី