បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើការកោសលុបដីកាដំណោះស្រាយ(សម្អាងហេតុ) ឬតាមជម្រើសផ្សេងពីនេះ សំណើសុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៃដីកាដំណោះស្រាយ(សម្អាងហេតុ)

Posted 18 មិថុនា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 មិថុនា 2018
Download file
Text DocumentD309_2_1_2_KH.pdf
2.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D309/2/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា