បញ្ជីឯកសារបឋមរបស់ អៀង សារី ដែលមានក្នុងសំណុំរឿងរួចហើយ និងការជូនដំណឹង ពីបញ្ជីបឋមនៃឯកសារថ្មីរបស់គាត់ដែលនឹងមកដល់ ដើម្បីដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 20 មេសា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មេសា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE9_22_KH.PDF
1.41 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E9/22
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី