ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ - ១២ ធ្នូ ២០១២ - សវនាការថ្ងៃទី ១៣៩

Posted 19 តុលា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 តុលា 2022
Download file
Text DocumentE1_152.1_TR002_20121212_Final_KH_Pub.pdf
1.32 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/152.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង