ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ - សវនាការថ្ងៃទី ១៩

Posted 14 ធ្នូ 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 ធ្នូ 2022
Download file
Text DocumentE1_31.1_TR002_20120123_Final_KH_Pub.pdf
1.25 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/31.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង