ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

Posted 01 សីហា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 សីហា 2022
Download file
Text DocumentE1_499.1_TR002_20161111_Final_KH_Pub.pdf
1.46 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/499.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង