ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ២១ មេសា ២០១៦

Posted 20 មេសា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មេសា 2022
Download file
Text DocumentE1_420.1_TR002_20160421_Final_KH_Pub_Corr-1.pdf
787.58 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/420.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង