ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ២៧ មករា ២០១៦

Posted 14 កុម្ភៈ 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 កុម្ភៈ 2023
Download file
Text DocumentE1_383.1_TR002_20160127_Final_KH_Pub_OLD-2.pdf
2.93 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/383.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង