ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ – ០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Posted 21 មីនា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 មីនា 2022
Download file
Text DocumentE1_388.1_TR002_20160209_Final_KH_Pub_Corr-1.pdf
1.92 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/388.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង