ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ – ១២ តុលា ២០១៦

Posted 25 ឧសភា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentE1_482.1_TR002_20161012_Final_KH_Pub.pdf
2.18 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/482.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង