ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ – ១៧ តុលា ២០១៦

Posted 16 ឧសភា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 ឧសភា 2022
Download file
Text DocumentE1_484.1_TR002_20161017_Final_KH_Pub.pdf
2.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/484.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង