ប្រតិចារឹកនៃសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

Posted 27 មេសា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មេសា 2022
Download file
Text DocumentE1_442.1_TR002_20160622_Final_KH_Pub.pdf
2.01 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/442.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង