ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ - ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

Posted 07 កុម្ភៈ 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 កុម្ភៈ 2022
Download file
Text DocumentE1_198.1_TR002_20130529_Final_KH_Pub_OLD.pdf
1.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/198.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង