ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

Posted 01 តុលា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 តុលា 2018
Download file
Text DocumentE1_483.1_TR002_20161013_Final_KH_Pub.pdf
2.13 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/483.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section