ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

Posted 20 September 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 September 2018
Download file
Text DocumentE1_489.1_TR002_20161025_Final_KH_Pub.pdf
2.01 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/489.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section