ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ - ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦

Posted 02 តុលា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 តុលា 2018
Download file
Text DocumentE1_467.1_TR002_20160831_Final_KH_Pub.pdf
2.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/467.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section