ប្រតិចារឹកសវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Posted 11 មេសា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 មេសា 2022
Download file
Text DocumentE1_393.1_TR002_20160229_Final_KH_Pub_OLD-2.pdf
3.14 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/393.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង