ប្រតិចារឹកសវនាការនៃការប្រកាសសាលក្រម លើសំណុំរឿង០០២/០១ - ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ២០១៤

Posted 08 September 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_241.1_TR002_20140807_Final_KH_Pub.pdf
969.43 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/241.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Transcription Unitអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document