អង្គបុរេជំនុំជម្រះអនុស្សរណៈអន្តរការិយាល័យស្តីពីឯកសារសម្ងាត់ និងឯកសារកោសលប់ជាសាធារណៈ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលត្រូវបានស្នើឲ្យចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ជាឯកសារសាធារណៈ

Posted 22 មិថុនា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មិថុនា 2021
Download file
Text DocumentF67_KH.pdf
330.99 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F67
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ