អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើរ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដ​រជាតិ​អនុ​លោម​តាមវិ​ធាន​ ៨៧ (៤) នៃ​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង សុំ​ឲ្យ​កោះ​ហៅ​សាក្សី​បន្ថែម​ម្នាក់​ និង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​បន្ថែម​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​អំឡុងស​វ

Posted 29 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE390_3_KH.pdf
269.1 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E390/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document