អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើរ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ្ញា​សុំ​ឲ្យ​ទួល​យក​ជា​ឯក​សារ​ភ័ស្ដុតាង​នូវ​រូប​ថត​ ដែល​បាន​កំណត់​អត្ដ​សញ្ញាណ​ថា​ជា​រូប​ថា ថត​នៅ​មន្ទីរ​សន្ដិ​សុខ​ ស២១ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ពាក់​ព័ន្ទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួល​

Posted 29 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE394_1_KH.pdf
132.13 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E394/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document