អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើរ​របស់ នួន ជា ​អនុ​លោម​តាមវិ​ធាន​ ៨៧ (៤) នៃ​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ភស្ដុតាង​​ឯក​សារ​មួយ​​ពាក់​ព័ន្ទ​នឹង​សក្ខី​កម្ម​របស់អ្នក​ជំនាញ Alexander HINTON"

Posted 29 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE407_2_KH.pdf
153.25 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E407/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document