អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើរ​របស់ នួន ជា ​អនុ​លោម​តាមវិ​ធាន​ ៨៧ (៤) នៃ​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ភស្ដុតាង​​នូវ​របាយ​ការ​ណ៍​របស់​អង្ក​ភាព​គាំ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ​អំពី​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​

Posted 29 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE419_2_KH.pdf
201.26 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E419/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document