អនុស្សា​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​របស់សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​កំណត់​ហេតុ​ស្ដាប់​ចម្លើយ​របស់​សាក្សី 2-TCW-914"

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE432_1_KH.pdf
146.8 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E432/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង