អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំ​បូងស្ដី​ពី​ "​​សេច​ក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរបស់​ សំណើរបស់​ ខៀវ សំផន អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​ឯក​សារ​នានា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​និង​សក្ខី​កម្ម​របស់​អ្នក​ជំនាញ​ Henri LOCARD (2-TCE-90)”

Posted 13 តុលា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE415_4_1_KH.pdf
153.23 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E415/4/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document