អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំ​បូងស្ដី​ពី​ "​​សេច​ក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើសាជាថ្មី​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ ខៀវ សំផន សុំ​ស្ដាប់​សក្ខី​កម្ម​របស់​លោក Hear Stephen HEDER (2-TCE-87) និង François PONCHAUD (2-TCE-99) (ឯក​សារ​លេE៤០៨/០៦)

Posted 22 វិច្ឆិកា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE408_6_2_KH.pdf
235.78 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E408/6/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង