អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំ​បូងស្ដី​ពី​ "​​សេច​ក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើ E434 និង E435 របស់​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ នួន​ ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធា​ន​ផ្ទៃ​ក្នុង"

Posted 22 វិច្ឆិកា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE434_2_KH.pdf
520.95 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E434/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង