អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ ស្តី​ពី ​“កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ​របស់​មេធា​វី​មួយ​រូប​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​គណៈ​មេធា​វី​របស់​លោក​/លោក​ស្រី​”​

Posted 15 ធ្នូ 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE378_KH.pdf
160.47 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E378
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References