អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាស្នើសុំកែតម្រូវ និងសុំបន្ថែមឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានកងចល័តតំបន់ ៥ តា វ៉ាល់ និងលេខាតំបន់ ៥ ហេង រិន”

Posted 02 តុលា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE357_1_KH.pdf
216.69 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E357/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង