អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រចលើសំណើរបស់ នួន ជា សុំប្រើប្រាស់ចម្លើយមួយចំនួនពីមន្ទីសន្តិសុខ ស-២១ អនុលោមតាមវិធាន ៩២ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង”

Posted 23 ឧសភា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE399_4_KH.pdf
108.99 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E399/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words