អនុស្សរណៈអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ការចុះលេខជាប្រភេទឯកសារ E3 ចំពោះឯកសារថ្មីៗដែលត្រូវបានទទួលយកក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Posted 15 តុលា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE373_KH.pdf
92.16 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E373
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង