អនុស្សរណៈអន្តរការិយាល័យ ស្តីពីការផ្តល់ ឯកសារទាក់ទងសំណុំរឿងលេខ០០១/១៨ ០៧ ២០០៧(កាំង ហ្កិចអ៊ាវ ហៅឌុច) និងលេខ០០២ /១៩ ០៩ ២០០៧ (នួន ជា ខៀវ សំផន អៀង សារី និងអៀង ធីរិទ្ធ)

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

អនុស្សរណៈអន្តរការិយាល័យ ស្តីពីការផ្តល់ ឯកសារទាក់ទងសំណុំរឿងលេខ០០១/១៨ ០៧ ២០០៧(កាំង ហ្កិចអ៊ាវ ហៅឌុច) និងលេខ០០២ /១៩ ០៩ ២០០៧ (នួន ជា ខៀវ សំផន អៀង សារី និងអៀង ធីរិទ្ធ)
Download file
Text Document00159507-00159508.pdf
107.98 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A61
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក