អនុស្សរណៈរបស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្ដីពី "សេចក្ដីសម្រេចដកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលមានរហ័សនាម 2-TCCP-237 ចេញបីបញ្ជីឈ្មោះសាក្សី ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នកជំនាញដែលត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនាការ​"

Posted 07 សីហា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE29_501_1_KH.PDF
311.33 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E29/501/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង