អនុស្សរណៈរបស់ប្រធានអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី ទៅកាន់ប្រធានមន្ទីរឃុំឃាំងនៅ អវតក ទាក់ទងនឹង “ការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះសមាជិកក្រុមមេធាវីការពារក្តី”

Posted 14 កុម្ភៈ 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE25_11_KH.PDF
1.51 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E25/11
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី