អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង មានចំណងជើងថា “ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើ E246 និងE185/1/1និងសំណើផ្សេងៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹង ឯកសារ និងពេលវេលាកំណត់”

Posted 14 កុម្ភៈ 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE246_1_KH.PDF
235.9 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E246/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង