អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ ការតែងតាំងជាថ្មីនូវអ្នកជំនាញដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញអំពីសុខភាព និងសម្បទារបស់ អៀង សារី និង នួន ជា ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី ១១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៣

Posted 19 ធ្នូ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE256_KH[1].pdf
65.72 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E256
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង