អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ ការអនុវត្តអនុសាសន៏របស់អ្នកជំនាញលើការថតស្កែន CT head លើលោក ស្រី អៀង ធីរិទ្ធ (Trial Chamber memorandum entitled "Implementation of Experts’ Recommendations on IENG Thirith’s CT Head Scan")

Posted 18 ធ្នូ 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE138_1_10_1_5_9_3_KH.pdf
2.08 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E138/1/10/1/5/9/3.KH
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង