អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី "សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​ E448 ​របស់​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ នួន ជា សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯកសារ​នានា​ធ្វើ​ជាឯ​សារ​ភ័ស្ដុតាង​ និង កោះ​ហៅ​សាក្សី​បន្ថែមពីររូប​"

Posted 02 វិច្ឆិកា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE448_1_KH.PDF
198.04 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E448/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង