អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី "​សំណើរបស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​សុំ​ឲ្យភាគី​ធ្វើសេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​ផ្ទាល់​មាត់​ជុំវិញ​សំណើ​សុំ​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​របស់​លោកស្រី Ewa Tabeau​"

Posted 27 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE371_2_KH.PDF
200.41 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E371/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង