សារ​ណា​របស់​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ស្ដី​ពី​ការ​បញ្ជាក់​​ពី​វិសាល​ភាព​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/២ ទាក់​ទង​នឹង​បទ​ចោទ​នៃ​ការ​រំ​លោភ​សេព​សន្ធវៈ​ នៅ​ក្រៅ​បរិបទ​នៃ​ការ​រៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ

Posted 28 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE306_7_KH.pdf
1.06 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E306/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document