សារណាតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ទៅនឹងសំណើលើកទីប្រាំមួយ របស់ នួន ជា ពាក់ព័ន្ធនឹងភ័ស្តុតាងបន្ថែមលើបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 02 តុលា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF2_8_1_KH.pdf
1.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F2/8/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង