សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​សុំ​ស្ដាប់​សក្ខី​កម្ម​សាក្សី​បន្ថែម​លើ​អង្គ​ហេតុ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ដ​ចំពោះ​​ជន​ជាតិ​វៀតណាម​ និង​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​កំណត់​ហេតុ​ការ​ស្ដាប់​ចម្លើយ​សាក្សី​ពាក់​ព័ន្ធ​ (E380,E381, E382)(សំអាង​ហេតុ​ពេញ​លេញ)

Posted 31 ឧសភា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE380_2_KH.pdf
20.12 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E380/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document