សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​សុំ​ស្ដី​ពី​ កាល​បរិច្ឆេទ​កំណត់ តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង

Posted 14 តុលា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE421_4_KH.pdf
739.33 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E421/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document